Jeremenkova 54/3 779 00 Olomouc

pomocne.ruce@seznam.cz

Chcete pomoci našemu útulku?

Je několik možností pomoci a všechny jsou pro nás přínosem.

1

Věcné dary

Přivítáme stelivo nejlépe zn. Mikeš . Kvalitní granule: Eminent a Iams, popř. Royal Canin.  

Pokud by chtěl někdo darovat granule ze supermarketu, tak jedině značku One nebo Perfect Fit. 

Kapsičky nebo konzervy Gourmet, Sheba, Felix. 

Misky, pelíšky, boudičky a přepraveky. Čistící prostředek Sanytol.

Chcete-li potvrzení o věcném daru, je nutné donést nákupní doklad-paragon.

2

Finanční dary

Příspěvkem na opuštěné kočičky pod naším spolkem pomůžete dobré věci, a navíc si dar můžete odečíst z daní při ročním zúčtování daní            (součet darů min. 1000 Kč). 

Pokud chcete zůstat anonymními dárci, ale máte účet na jméno a bylo by viditelné, můžete posílat dary na netransparentní účet 2900699055/2010 a i tak si můžete požádat o potvrzení o daru.

Potvrzení o daru ( nejlépe za celý rok) zasíláme následujícího  ledna na požádání.

Uveďte do poznámky příkazu k úhradě jméno a adresu. Požádat si také můžete prostřednictvím emailu: pomocne.ruce@seznam.cz.

V našem útulku je kočičkám věnována maximální péče jak po stránce veterinární, výživové, hygienické, tak i mazlící.

Chod celého útulku, dočasných péčí, kastrace toulavých kočiček, pomoc  s krmivem na krmných místech, to vše je vytvářeno prací členů a dobrovolníků.

Spolek a útulek nemají žádný jiný příjem, než vlastní drobné kulturní akce.

Celý chod útulku je závislý na darech soucitných lidí –  VÁS.

Tímto všem dárcům a přispěvatelům za jejich pomoc velice děkujeme.

3

Dobrovolnická činnost

Jak můžete pomoci dobrovolnickou činností?

  • Kopírováním, tiskem a rozdáváním propagačních materiálů.
  • Inzercí a propagací nabízených kočiček.
  • Dopravou – odvozem zvířat na specializovanou kliniku, umisťovací výstavy, transport krmiv a steliv.
  • Dočasným hlídáním kočiček v případě stop stavu v depozitu.

4

Pomůžete také adopcí

5

Nebo virtuální adopcí